Bygg- & bogemenskaper
Visa alla bygg- och bogemenskaper

HUS- & PROJEKTBLOGGAR

Senaste bloggarna från bygg- och bogemenskaper
Byggemenskap Bysjöstrand Lyx i Livet med skogens skördar & närodlat. 12 Nov 2020

Nu är det skördetider, jag njuter av trädgårdens leverans av salladssorter, potatis, kål i olika former, squash, hallon och självfallet vackra tomater. Skogen bjuder i år på stora mängder blåbär och jag kommer ofta hem med svampkorgen fylld, nu väntas snart lingontider och samtidigt ska äpplena tas om hand. Att kunna få bo så här och leva med och nära naturen – följa årstider och kunna röra sig fritt utomhus utan att hela tiden se skyltar med ”håll avstånd” – känns som en lyx i livet. Samtidigt blir vi nu snabbt fler och fler som vill och väljer denna livsstil. Men ännu finns inte möjligheterna för många. Att i dessa tider förverkliga visionen om Bysjöstrands Ekoby, med mångfalder av boende, en livsstil som följer naturen och boendeformer som passar många – är verkligen idag mycket efterfrågat och intresserar en stor mängd familjer och individer. Vi fortsätter nu det planerade genomförandet av Bysjöstrands Ekoby. Vi arbetar med att färdigställa underlag för att kommunen ska kunna anta den reviderade detaljplanen. Vi vill starta samarbete med forskare och studenter, att följa vårat arbete och bygga en social boendemiljö. Vi vill starta Byggemenskaper för de som vill gå ihop och bygga själva – vi vill göra så mycket! Inom kort startas gallring av skogen – mer om detta kommer i senare inlägg. I augusti/september sker intervjuer av anmälda intressenter för att mer i detalj bygga fram kunskap om intressenternas önskemål, livsbehov och drömmar. Vi är ett år försenade på grund av den gångna sommarens inaktivitet – detta vill vi nu försäkra oss om att det inte blir en längre fördröjning. Kontakta mig gärna så kan jag än bättre beskriva tänkta planer och nästa steg i vårat planerade genomförande. //Lisa

Byggemenskap Bysjöstrand Vår vackra Plats 12 Nov 2020

I fredags tog jag och Thomas ihop med familjen Janus en promenad och fikastund vid Bysjöstrand. Nu kan man se höjdnivåerna, badviken, södra delen och infarten – bymitten, på ett väldigt tydligt sätt. Området präglas nu av ängs-karaktär och man kan verkligen föreställa sig får och betande djur vid sjökanten. – Ni vet väl om att ni kan åka in med bilen och vända längre in, om ni tvekar att stanna till pga. avfarten ner till Bysjöstrand. Den 5 oktober, kl. 15-17, vill vi kalla samtliga intresserade att medverka på vår Årsstämma som vi nu genomför som ett kombinerat fysiskt och online baserat event. På Facebook gruppen Bysjöstrand – Intressenter, kommer samtliga handlingar inför och efter mötet att finnas tillgängligt. Vi måste på stämma korrigera stadgar och aktivera föreningen fullt ut. Jag hoppas att ni som har intresse gärna anmäler er att deltaga denna eftermiddag. Antigen genom att skicka en mail till lisa@4eu.se, eller att anmäla er via FB. Vi jobbar också intensivt med kommunen för att färdigställa underlaget inför detaljplanen. Det är som tidigare nämnts frågorna kring VA som behöver förtydligas. Detta gör att vi nu förordar en lösning med slutet avloppsystem men där vi kopplar på med kommunalt dricksvatten. Vi siktar på att detaljplanen kommer upp för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden i oktober eller november detta år. Hör gärna av Er om ni vill veta mer detaljer. // Tjenixen Lisa

Magasinet

Nyheter om bygg- och bogemenskaper och socialt byggande

Nyheter

Om socialt byggande i Sverige och världen
Socialt Byggande 2021 - mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende 8 Okt 2021 Vem bygger vi för och vem får chansen att vara med och bygga och planera? Hur kan bostadsmiljön bli en motor för gemenskap och inkludering? Kan omställningen drivas på med startpunkt i hemmet? Detta är frågor som står i centrum för den nationella konferensen Socialt Byggande, som i år arrangeras för andra gången den 18-19 november på Garveriet i Floda, Göteborg. Konferensen är den enda mötesplatsen i sitt slag som tar ett brett grepp om de nya och nygamla formerna av byggande och boende som är på snabb frammarsch i Sverige idag, där motorn utgörs av människor i social samverkan och där social nytta är en gemensam nämnare. Det handlar om byggemenskaper, bogemenskaper, tillsammansbyggande, självbyggeri, crowdfunding, lokal organisering för bygdeutveckling, offentlig-civil samverkan, allmännytta, ekobyar och egnahem. Det handlar också om ett byggande där skapandet av sociala värden är inbyggt i processen: gemenskap, lärande, personlig utveckling, frihet, delaktighet. Konferensen är med totalt 80 programpunkter på två dagar en bred arena för alla med intresse att lära sig mer, möta andra och bidra till att utveckla det sociala byggandet vidare. Ett unikt tillfälle att få både en bred överblick och en djup inblick i banbrytande och okonventionella projektformer som bär på potentialen att möjliggöra ett bostadsbyggande på fler platser och i fler varianter, tillgängligt för fler.

Inspiration

Ta del av andras erfarenheter och berättelser om vägen hem
Stöd till åtta bygg- och bogemenskaper under 2020
Under 2020 och 2021 finns ett stöd till bygg- och bogemenskaper. Det prövas på försök, syftet är att kunna ge ett kunskapsstöd till projekten genom att finansiera projektlotsar. Under 2020 fanns tre miljoner kronor vilket räckte till åtta projekt. 2021 finns fyra miljoner. Boverket handlägger ansökningarna och beslutar. Villkor för att få stöd är att man bildat en ekonomisk förening med minst sex medlemmar och en insats på minst 10 000 kr var.  En vanlig ekonomisk förening, liksom bostadsrätt och kooperativ hyresrätt som är särskilda slag av ekonomiska föreningar, kan söka stödet. Högst 400 000 kr utgår till ett projekt.   Vilka fick stöd under 2020? Projekten är av helt olika karaktär.  Brf Lyckan, Göteborg Lyckan är ett litet projekt med en knapp handfull lägenheter. Gruppen fick  för 5 - 6 år sedan veta att Göteborgs stad då satsade på byggemenskaper. De beskrev ett projekt utformat efter devisen centralt – barnvänligt – hållbart och fick en markreservation. Tomten är en tidigare p-plats och ligger i Vasastaden, en central och attraktiv del av Göteborg. Upplåtelseform bostadsrätt och byggstart hösten 2020.  Brf Röda Oasen, Malmö Sege Park var tidigare ett mentalsjukhus. Idag pågår stadsdelsutveckling. Byggnaderna från förr kommer i de flesta fall att byggas om till bostäder. I övrigt tillkommer många bostäder genom nyproduktion. Röda Oasen kommer köpa en av de äldre byggnaderna och bygga om det till ett kollektivhus med 13 lägenheter och några uthyrningsrum. Ett storkök och andra gemensamma lokaler kommer byggas. Projektet började med att en mindre grupp beskrev projektidén och sedan vidgades till fler medlemmar. Föreningen får tillgång till huset under våren 2021.  I höst börjar ombyggnaden som till stor del kommer genomföras med självbyggeri.  Byggemenskap Gården, Uppsala Rosendal är en ny stadsdel i Uppsala. Kommunen har en tydlig strategi för satsningen på hållbarhet i flera bemärkelser.  Rosendal får flera tusen nya bostäder och byggs ut i fem etapper. En av byggherrarna är byggemenskapen Gården, det största byggemenskapsprojektet som genomförs i landet just nu. Devisen är ekologiskt – ekonomiskt – socialt. Gården får 30 lägenheter och gemensamma lokaler. Byggstarten skedde i oktober 2020. Upplåtelseformerna blir både bostadsrätt och hyresrätt.   Hästen kooperativ hyresrättsförening, Ockelbo Den kooperativa hyresrättsföreningen har funnits i flera år, behovet av nya bostäder för seniorer är stort och Hästen fick en tomt av kommunen i ett centralt läge. Det tog tid, men i december 2020 kunde man till slut trycka på knappen för byggstart. Hästen får 17 lägenheter och en gemensam lokal. Särskilt intressant är bildandet av Ockelbo kooperativa fastigheter AB, som ägs till 40 % av Ockelbo kommun och till 60 % av Hästen. Föreningen kommer att blockhyra sin fastighet av det nya bolaget, det är alltså inte en ägarmodell där föreningen har allt ansvar själv. Lindberga By ekonomisk förening, Vingåker I byn Österåker finns en stor andel äldre som bor i egna hem, men skulle behöva flytta till nya lättskötta bostäder. Civilsamhället är livaktigt och tog tag i frågan. Diskussionerna ledde till ett projektförslag med nya bostäder som ska byggas på kommunal mark som en ny ”by”  i centrum av Österåker. Andra idéer är ett litet servicecenter, med bland annat en digital lanthandel. Sörmlands Sparbank bidrog med 30 000 kr till en arkitekt. Ritningsförslaget visar mindre lägenheter som har direkt access till en inglasad utomhusmiljö. En ekonomisk förening kommer att organisera hela projektet med servicecenter med mera och fungera som”byggherremotor” för de nya bostäderna. Föreningen har fått Boverkets stöd.   Kolmården Byggemenskap, ekonomisk förening I Kolmården finns den mindre tätorten Krokek och byn Kvarsebo, belägna  några mil från Norrköping. Behovet av nya bostäder är stort, särskilt för seniorerna som vill kunna flytta från sina hus.  Kolmårdens byggemenskap, bildad 2020, har fått Boverkets stöd.  Intresse har vuxit sig starkt. Kolmårdens Utvecklingsbolag AB (med särskild vinstbegränsning) bildades också under 2020, och blir enligt planerna byggherre och fastighetsägare för de båda ekonomiska föreningarna.     Byggemenskap Lund ekonomisk förening I Lund byggs en ny stor stadsdel, Brunnshög, där kommunen vill få en blandad bebyggelse. Initiativet till detta projekt har tagits av Dennis Kerkhoff, som är byggprojektledare med rötterna i Holland.  Där är byggemenskaper vanliga inslag i byggande och boende. Av informationen på kommunens hemsida kan man dra slutsatsen att Kerkhoff i realiteten blir projektutvecklare för byggemenskapen, tillika projektlots.  I maj 2020 togs beslutet om att ge projektet en markanvisning.  Brf Villa Mälarhöjden, Stockholm Stadsdelen Mälarhöjden byggdes för cirka 100 år sedan. En stor del av bebyggelsen utgörs av villor i lummiga trädgårdar.  Enligt detaljplanen får fler hus byggas på tomten där Brf Villa Mälarhöjden ska byggas.  Idag finns ett hus för en familj, när det är klart kommer det finnas två nya hus och föreningen får sammanlagt sex bostäder. Bygget sker under 2021. Arkitekterna bakom projektet tillämpar öppenhet med informationen om föreningen, även den ekonomiska planen. Sök på föreningens namn.  Ylva Sandström Artikeln publicerades först i Bo Tillsammans nr 57. Fotograf Lena Gustafsson/Byggemenskapen Gården