0 Personer har rekommenderat Bo i Gemenskap
0 Besvarade frågor
0 Uppröstade svar

Bo i Gemenskap

Sverige
Projektlots Förening / Nätverk / Organisation Journalist / Kommunikatör Forskare Föreläsare
Adress
℅ Kärnekull Fatbursgatan 29B

Kan hjälpa till med:

Föreläsningar, Studiebesök, artiklar, byggnadsprogram
Bo i Gemenskap (BiG) är en forskargrupp som bildades för mer än fyrtio år sedan. I gruppen ingår arkitekter, journalister och forskare. Gruppen har tillsammans skrivit flera rapporter, bland annat "Det lilla kollektivhuset. En modell för praktiskt genomförande" och "15 kollektivhus. En idé förverkligas". I böckerna formulerade gruppen idén om små kollektivhus med gemensamt arbete och bogemenskap som bas. De boende ska ha ett stort inflytande på utformningen och dessutom driva verksamheterna i huset tillsammans. Alla bor i enskilda lägenheter, men det finns också gott om gemensamma lokaler. Sedan 1980 har ett 50-tal sådana kollektivhus och bogemenskaper kommit till. 2013 kom skriften "Bygga seniorboende tillsammans - en handbok". Gruppen är fortfarande aktiv, bland annat genom att göra studiebesök och dela med sig av sina erfarenheter i böcker, artiklar och via föreläsningar och möten.
Kontakt

Kerstin Kärnekull | kerstin@karnekull.se | +46706690044

Aktören har inte lagt upp något innehåll ännu