1 Personer har rekommenderat Föreningen för Byggemenskaper
0 Besvarade frågor
0 Uppröstade svar

Föreningen för Byggemenskaper

Sverige
Förening / Nätverk / Organisation
Adress
-

Kan hjälpa till med:

Nyckelaktör, Opinionsbildning, Rådgivning, Projektuveckling
Den ideella Föreningen för Byggemenskaper samlar, utvecklar och förmedlar kunskap om byggemenskaper och utgör en gemensam plattform för alla som har intresse för byggemenskapens idé. Föreningen ger även råd till bildandet av byggemenskaper och genomförandet av konkreta byggnadsprojekt. Läs mer under syfte och idé. Föreningen arrangerar konferenser, seminarier och studieresor. Vi medverkar på kommuners aktiviteter och samordnar också ett kommunnätverk. Sen flera år tillbaka deltar vi med egna aktiviteter i Almedalen. Föreningen ger också råd till enskilda grupper som vill genomföra en byggemenskap. Vi deltar i debatten om stadsplanering och samhällsplanering och verkar på så sätt för de bärande idéerna om byggemenskaper.
Kontakt

John Helmfridsson | info@byggemenskap.se | +46-70 825 09 26