SPARAD SOM FAVORIT AV 0

Slottet kollektivhus

-
-
-
INFLYTTNING:
1984
Kollektivhus i ett gammalt barnrikehus från 1920-talet. Om ni som bor i huset vill ta över den här sidan, ta kontakt med Föreningen för Byggemenskaper nedan.
Kontaktperson

Föreningen För Byggemenskaper | info@byggemenskap.se | 0708250926

Byggemenskapen har inte lagt upp något innehåll ännu