Projektet Bygatan är i full gång
Föreningen för Byggemenskaper driver sedan november 2021 projektet ”BYGATAN – Brukarstyrd gestaltning och implementering av resilienta livsmiljöer på landsbygderna”. Projektet stöds av Vinnova inom ramen för deras utlysning kring gestaltad livsmiljö och ”The European Bauhaus”. 

Projektet leds av Föreningen för Byggemenskaper och partnerskapet består av följande parter: 
  • Andreastorpet
  • Bysjöstrand Ekoby Ekonomisk Förening
  • ByggDialog Dalarna
  • Röstånga R:ekoby (Röstånga ekoby Ekonomisk Förening)
  • Inspire 4eu AB
  • Boman arkitektur AB
  • Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
Vilket alltså ger en skön mix av föreningar, företag och akademi. 

Vi har arbetat ihop sedan november 2021 och kommer att fortsätta i projektet fram till oktober 2023. Total omslutning är 6msek under denna projektperiod. 

Vi har nu satsat rejält efter att pandemin släppt sitt grepp och kommit ingång med flera fysiska träffar och har fler evenemang och lär-träffar inplanerade. Redan i januari var det Andreastorpet som tog emot oss och under tre dagar arbetade vi tillsammans med frågor kring gestaltad livsmiljö; inkludering, ekonomi, process och bred aktörsmedverkan samt estetik och tillgängliga livsmiljöer. 
Vi fann att detta ville vi absolut ha mer av. Tematiska grupper mellan pilotbyarna etablerades som kom at arbeta mellan våra fysiska lär-träffar. 
Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE), deltog och gav viktig input till vidare arbete och breddat synsätt på hur vi kan ta processerna vidare. Vi lade också fram en plan på hur vi ser ett framväxande forskarnätverk för ”våra frågor” skulle vara byggemenskaper och ekobyar behjälpliga utifrån gestaltning och gemensamma byggnader och ytor. 

I april träffades vi i ett vår-vackert Röstånga. Mycket hade hunnit hända under tiden som haft negativ påverkan på planerade byggnationer av hyresbostäder. I samband med att stödet till byggande av hyresbostäder togs bort från 2022, fick detta stor påverkan. Temagrupperna; gemensamma rum, teknik och organisation fick tid att redovisa och följa upp sitt arbete med samtliga medverkande. Gruppernas fortsatta prioriteringar lades också fast. T.ex. så kommer ”Gemensamma rum” att jobba fram kartor över platsernas Ekosystemtjänster. Gruppen organisation kommer att jobba fram ett anpassat upplägg kring process- och beslutsmodellen ”Sociokrati”. Teknikgruppen kommer att jobba vidare med smarta lösningar för energi och elproduktion. 
Med stöd från ACE genomfördes dessa tre dagar genom samskapande och kreativa processer där alla ritade, ändrade, ifrågasatte och tänkte nytt. Fantastiskt roligt och spännande. Efter denna lät-träff åkte samtliga tillbaka till sina resp. platser med helt nya perspektiv och synsätt som således förtydligar och förbättra den gestaltade livsmiljön. T.ex. så kommer Bygatan vid Bysjöstrand att gestaltas om från att vara ”bara en bygata” till att bli en mötes- och lekplats med möjligheter till spontana samtal och träffar. Vad händer med skogsdungen i Röstånga – det ska bli intressant att se?

Föreningen för Byggemenskaper har också påbörjat arbetet med internationellt erfarenhetsutbyte, lär-portalen Bo&ByggIhop samt det stora arbetet med den nationella mötesplatsen för socialt byggande som genomförs vart annat år ”Mötesplats socialt byggande”, inför 2023. 

Nu arbetar våra temagrupper vidare, nästa träff blir i Grangärde, där Bysjöstrand Ekoby tar emot pilotbyarna den 28-30 juli 2022. Det blir också tid för mycket bad i vackra Bysjön. 

Återkom gärna till oss om ni vill veta mer eller har frågor. 

Lisa Fröbel
Föreningen för Byggemenskaper samt Bysjöstrand Ekoby
tel: 070 336 02 22


Sara Eriksson
Röstånga R:ekoby (Röstånga ekoby Ekonomisk Förening)
tel: 073 391 44 33


John Helmfridsson
Föreningen för Byggemenskaper / Andreastorpet / Boman Arkitektur
 johnhelmfrid@gmail.com
Tel: 070 825 09 26