Hur hanterar kollektivhusen coronapandemin?
I november 2020 diskuterade drygt 30 personer från 15 kollektivhus och bogemenskaper hur det dagliga livet hade anpassats så att smittspridning förhindras. Läs mer via länken här!

En erfarenhet är att kollektivhusen hittat en massa goda lösningar för att kunna behålla ett socialt liv i husen. De boende är vana att diskutera och lösa olika problem och det finns också fungerande sätt att fatta gemensamma beslut.

Forskare från Lund följer flera kollektivhus med stöd av medel från Boverket och kommer med en rapport om detta senare i vår.

/BOB Redaktion