Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen
Rapporter
Relaterar till skede: Formulerande av idé och ändamål, Bildande av förening, Reserverande av plats/mark, Knyta till projektkompetens, Medlemsavtal, Anta husprogram, Gestaltningsskiss, Systemhandling, Ekonomisk plan, Bygglov, Byggfinansiering, Markköpsavtal, Teckna entreprenadavtal, Bygge, Göra erfarenhetssammanställning, Bruka byggnaden
Boverkets introduktion till byggemenskaper vänder främst till kommunala tjänstemän och politiker med ansvar för bostadsförsörjning och stadsutveckling, inklusive fysisk planering och markanvisning.