Typprogram för kollektivhus och bogemenskaper
Guider och dokument
Relaterar till skede: Formulerande av idé och ändamål, Knyta till projektkompetens, Anta husprogram, Gestaltningsskiss, Bruka byggnaden
Materialet vänder sig till grupper som är i starten av att forma sitt framtida boende, till byggaktörer, politiker och intresserade. Det kan ses som en introduktion och som stöd för hur kollektivhus och bogemenskaper kan utformas och vad som ska ingå i ett lokalprogram. Det är framtaget av arkitekterna Ingela Blomberg och Elin Persson för Kollektivhus NU.

Två typer av bogemenskaper behandlas, dels "för alla åldrar" och dels "andra halvan av livet". Typprogrammet behandlar bland annat vad som bör ingå i en gemensam vision, hur olika gemensamma utrymmen som kök och matsal, allrum, aktivitetsrum och förråd, gästrum, sedvanliga gemensamma lokaler och utemiljön kan utformas liksom lägenhetsfördelning, kontrakt och upplåtelseavtal.