Nyhetsposter

25 Maj 2022 Seminarium: Down to Earth Tips till dig som är intresserad av medskapande design, självbyggeri och hållbara/lokala byggtekniker: DOWN TO EARTH Explorations in biological and low-impact building techniques  17.06.2022 Färgfabriken, Stockholm SEMINAR The seminar builds upon a six-year-long journey of practical explorations in biological and low-impact building techniques. Our aim for this gathering is to cultivate networks of sustainable practice both in the international community of BIØN and within local Swedish networks of practitioners, academics and the general public, building a platform for knowledge exchange. [Image] Program: 9.00 Coffee and registration 9.15 Introduction 9.30 Building Impact Zero Network – pecha-kucha  10.30 Building with Earth – presentation 11.30 User driven & inclusive design – presentation 12.00 Lunch  13.00 Cooperative and people-led movements – presentation and discussion 13.30 Prototyping and hands-on learning – presentation 14.30 Coffee break and mingle 15.00 Resourceful architecture – presentation 15.30 Circularity in building practice – presentation and conversation 16.30 Future practice of sustainable futures – panel 17.30 Closure and mingle Keynote speakers: • Tânia Teixeira, Project Coordinator for Bi0n, Architect and Founder of Cru Atelier architects, Active member of Oficinas do Convento • André dos Santos Pereira, Electro-technical engineer, Founder and Board Member of Cooperativa Integral Minga, CRL, Active member of Oficinas do Convento in the electronic field of programming machines  • Anna Sundman, Architect and Co-founder of AES, Partner Theory Into Practice, Co-founder Arkitekturinstitutet • Stefan Pollak, Architect M.Sc, Ph.D. in Sustainable Urban Design, Co-founder and board member of AK0 • Alessandra Fasoli, Designer, PhD candidate in Sustainable Design at Kingston School of Art London, Co-founder of AK0 • François Gillet, Social worker, Researcher in social education in HE2B Brussels • Lucile Couvreur, Material Engineer, Post-Master CRATerre, Co-founder of Miga oficina rural de construcción (ACTYVA S.Scoop) • Alessio Battistella, Architect, PhD, Researcher at Politecnico di Milano (DAStU), President and Co-founder of ARCò – Architettura e cooperazione. • Jonathan Cory-Wright, Architect, Founder of CanyaViva BOOK YOUR TICKET – DOWN TO EARTH [Image]
12 Apr 2022 Eldsjälarna för socialt byggande i Kolmården bjuder in till utställning och öppet stormöte “Måndagen den 16 maj 2022 sker en utställning och ett öppet stormöte om den idéburna processen i Kolmården för fler hyresbostäder. Välkommen för en lägesbeskrivning och paneldiskussion om vad som behövs för fler hyresbostäder på landsbygden i Sverige.” UTSTÄLLNING och ÖPPET STORMÖTE måndagen den 16 maj. Plats: Sjövikskyrkan. Lokalen. Utställningen kommer att finnas i de mindre lokalerna. Vi öppnar kl 16.00 och att besökarna går runt och tittar på de olika utställningarna. Det kommer att finnas personer vid varje plats som svarar på frågor. Kl 18.00 samlas alla i stora salen och vår panel av ledande politiker håller var sitt tal om ”Hur staten och kommuner kan och bör stödja hyreshusbyggande på landsbygden”.  Deltagare: • Johan Löfstrand, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson för socialdemokraterna,  • Larz Johansson f.d riksledamot för centerpartiet och grundare av Kiladalens Utveckling AB.  • Olle Vikmång Kommunstyrelsens ordförande Norrköpings kommun • Fler tillkommer Sedan svarar panelen på skriftliga frågor. Avslutas med Kaffe och kaka med möjlighet att återigen gå runt på utställningen och ställa konkreta frågor om de framtida byggena. Utanför finns elbilar för provkörning. Utställningar som vi vet om idag: • Odenvägen. Bakom Konsum, detaljplan sent i höst. Planritningar tillsammans med KTH. Anbud till byggmästare före årsskiftet. Ansvarig: Kolmårdens Byggemenskap. • Missonshuset. Bygglov omgående för ett nytt hus med 4-6 lägenheter och ombyggnad av Missionshuset till tre lägenheter. Ansvarig: Trymvägens Byggemenskap. • Stor tomt Utmed Hyttavägen. Planbesked april. 10-12 hyresradhus. Ansvarig Kolab och Markägarna till 1:19, Niklas och Carina. • Kvarsebo. Bygglov och ansökan investeringsstöd. Byggstart i år? Ansvarig: Färjkarlsbergets Byggemenskap • Byggemenskaper. Hur fungerar våra tre, kanske fyra byggemenskaper. Du bör satsa 10 000 kronor för att garanteras en hyreslägenhet i Kolmården. Pengarna tillbaka om dina behov ändras. Ansvariga Margaretha, Anders och Jan. • Kolmårdens Utveckling AB (svb). Vårt lokala utvecklingsbolag, som inte gör någon utdelning på aktierna, utan vinsten används för att starta nya projekt för bygdens bästa. Du bör absolut köpa egna aktier för minst 1000 kronor. Ansvarig: Gunnar och Jan. • Fördjupad Översiktsplan Krokek-Strömfors. Ansvarig: Anders S och Affe • Krokeks centrum. Anders Whass bygger 11 hyreslägenheter på tomten bakom Apoteket. Bygglov och senare ny detaljplan. Planritningar finns. Ansvarig Anders W. • Stavsjö. Kiladalens Utveckling har redan byggt 8 hyreslägenheter och nu byggs 12 nya. Det är därifrån som vi fått flertalet av våra idéer. Ansvarig. Gunnar och Larz. • OBOS. Etapp ett, byggande pågår vid Kolmårdssjukhuset. Totalt ett mycket stort husområde. Detaljplan finns. OBOS har också planer vid Munkvägen. Ansvarig Marcus. • Kolmårdssjukhuset. Det finns planer på att bygga om själva huvudkroppen till bostäder och kontor. Ansvarig Gunnar? • Apoteks och Coops husen. Detaljplanarbete pågår för att möjliggöra att bygga till extra våningar med bostäder. Ansvarig Jonas och Fredrik • Elbilspool. Centralt i Krokek kommer det inom en snar framtid startas en elbilspool med både vanliga elbilar och mopedelbilar. Ansvarig Jakob, Affe. Provkörning av elbilar i anslutning av utställningen. /SPF och PRO “Tips! Se en liten film som inkluderar eldsjälar från Kolmården som beskriver deras projekt.”
12 Apr 2022 Rapport från Boverket: Startbidraget till byggemenskaper Sedan 1 januari 2020 kan byggemenskaper få statligt stöd, så kallat startbidrag. Boverket har gjort en första uppföljning och en preliminär utvärdering av stödet. I Boverkets rapport beskrivs de byggemenskaper som fått startbidrag, med fokus på de planerade projektens läge, omfattning, karaktär och syfte samt vad startbidraget avsågs användas till, kompletterat med en kort lägesrapport från respektive byggemenskap i september 2021. Avslutningsvis kommenterar Boverket stödvillkoren utifrån hur stödet har fungerat att tillämpa. Tio byggemenskaper av varierande storlek och karaktär och med olika upplåtelseformer har fått stödet. Boverket konstaterar att startbidraget har kommit till användning dels för att möjliggöra alternativa boendeformer i tillväxtregioner, dels för att kunna möta en begränsad men väl definierad efterfrågan på svaga marknader. Det handlar om bostadsprojekt som tillkommer på initiativ av intressegrupper inom civilsamhället, där och när det saknas professionella byggaktörer som är beredda att möta gruppens behov och önskemål på kommersiella villkor. Stödet riktar sig till grupper av enskilda hushåll, som bildat en ekonomisk förening i syfte att anordna bostäder för medlemmarna i föreningen. Stödet ska användas till kostnader i det inledande skedet av projektet, alltså innan själva bygget kan påbörjas och byggkrediten kan börja lyftas. Ladda ner rapporten gratis från Boverkets hemsida.
29 Mar 2022 Hur når vi en socialt hållbar bostadsförsörjning? Karolina Skog presenterar statlig utredning Varmt välkommen till ett seminarium med Karolina Skog, regeringens särskilda utredare som kommer att presentera resultat och förslag från utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning. Utredningen som offentliggörs den 31 mars lyfter bland annat ett antal förslag kring hur det idéburna bostadsbyggandet* ska öka i Sverige.  Program – Genomgång av utredningens förslag med Karolina Skog – Diskussion av förslagen – Exempel på aktuell forskning och projekt kring idéburet bostadsbyggande – Gemensam diskussion om utredningens förslag att öka det idéburna bostadsbyggandet i Sverige Tid: 25 april, kl 14-15:30 Plats: YESBOX, Gamlestadsvägen 4, Göteborg eller digitalt. Anmäl dig här: https://zfrmz.com/fxjmvmgR5iUIldbwdYGM Föranmälan krävs. Seminariet är gratis och vi bjuder på fika efteråt. Man kan även delta digitalt. Seminariet kommer att filmas och finnas på Coompanions hemsida efteråt. Vi ser fram emot ditt deltagande! *Utredningen har definierat idéburna bostadsaktörer som: ”En från stat och kommun fristående bostadsaktör som med annat ändamål än vinst planerar, bygger, förvaltar eller fördelar bostäder för definierade behov och målgrupper eller för eget nyttjande. Kännetecknande är att de drivs utifrån en idé och värdegrund, att de drivs av annat ändamål än vinst.” Projektet finansieras i samverkan av arrangörerna och med projektmedel från Små hus som verktyg för hållbart byggande & platsutveckling som finansieras av Västra Götalandsregionen samt Bostadsinnovationer underifrån och Egnahem för alla med medel av Vinnova.