Åtta byggemenskaper med startbidrag
12 Feb 2021
Ylva Sandström har skrivit om de åtta mycket olika projekkten som fick stöd från Boverket i Bo tillsammans nr 57: http://kollektivhus.se/bo-tillsammans/bo-tillsammans-nr-57-februari-2021/