Socialt Byggande 2021 - mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende
8 Okt 2021
Vem bygger vi för och vem får chansen att vara med och bygga och planera? Hur kan bostadsmiljön bli en motor för gemenskap och inkludering? Kan omställningen drivas på med startpunkt i hemmet? Detta är frågor som står i centrum för den nationella konferensen Socialt Byggande, som i år arrangeras för andra gången den 18-19 november på Garveriet i Floda, Göteborg.

Konferensen är den enda mötesplatsen i sitt slag som tar ett brett grepp om de nya och nygamla formerna av byggande och boende som är på snabb frammarsch i Sverige idag, där motorn utgörs av människor i social samverkan och där social nytta är en gemensam nämnare.

Det handlar om byggemenskaper, bogemenskaper, tillsammansbyggande, självbyggeri, crowdfunding, lokal organisering för bygdeutveckling, offentlig-civil samverkan, allmännytta, ekobyar och egnahem. Det handlar också om ett byggande där skapandet av sociala värden är inbyggt i processen: gemenskap, lärande, personlig utveckling, frihet, delaktighet.

Konferensen är med totalt 80 programpunkter på två dagar en bred arena för alla med intresse att lära sig mer, möta andra och bidra till att utveckla det sociala byggandet vidare. Ett unikt tillfälle att få både en bred överblick och en djup inblick i banbrytande och okonventionella projektformer som bär på potentialen att möjliggöra ett bostadsbyggande på fler platser och i fler varianter, tillgängligt för fler.