"Bo tillsammans" nyhetsblad nr 62 ute nu
25 Maj 2022
Kollektivhus NU är en nationellt verksam förening baserad på existerande kollektivhus och fristående startar- och paraplyföreningar. Den syftar till att förbättra valmöjligheterna på den svenska bostadsmarknaden vad avser olika former för gemenskapsboende. Föreningen stöder existerande kollektivhus liksom grupper som arbetar för att skapa nya kollektivhus.

Föreningen ger ut nyhetsbladet "Bo tillsammans" som kan laddas ner kostnadsfritt. Ladda ner nyhetsbladet nr 62 maj 2022. Ur innehållet: 
  • Högsboet på gång i Högsbo
  • Årsmöte och idébytardagar i Sjöfarten
  • Lathund för hållbara bogemenskaper
  • Spansk bogemenskap får EU-pris
  • Bäxjö Bogemenskap som nästan blev av
  • Tysk ekoby mitt i stan 
  • Utredningsförslag om social bostadsförsörjning – Sänk tröskeln!