Artikel: ”Vi hoppas att byggemenskaper ska bli en ny folkrörelse”
11 Dec 2020
Det finns en rad utmaningar för byggemenskaper, där de boende själva planerar och bygger. Nu presenterar projektet Divercity sina slutsatser om hur byggemenskaper kan lyckas. Enligt en av rapporterna från projektet har byggemenskaper tre fördelar för samhället. För det första är de ett komplement till kommersiella respektive statliga aktörer – präglade av autonomi och demokratisk medverkan. För det andra har de inget vinstsyfte, utan bygger för att bo. Och för det tredje tar de på sig ett samhällsansvar. De bygger ofta för äldre, på ett ekologiskt hållbart sätt och/eller för grupper som inte själva kan bygga bostäder.
– Jag brukar säga att Divercity handlar om att sänka ribban för byggemenskaper. I Tyskland och Frankrike där det är mer vanligt krävs inte samma enorma uppoffring som krävs i dag i Sverige, säger Nils Söderlund, styrelseledamot i Föreningen för byggemenskaper.