Nyhetsposter

8 Okt 2021 Socialt Byggande 2021 - mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende Vem bygger vi för och vem får chansen att vara med och bygga och planera? Hur kan bostadsmiljön bli en motor för gemenskap och inkludering? Kan omställningen drivas på med startpunkt i hemmet? Detta är frågor som står i centrum för den nationella konferensen Socialt Byggande, som i år arrangeras för andra gången den 18-19 november på Garveriet i Floda, Göteborg. Konferensen är den enda mötesplatsen i sitt slag som tar ett brett grepp om de nya och nygamla formerna av byggande och boende som är på snabb frammarsch i Sverige idag, där motorn utgörs av människor i social samverkan och där social nytta är en gemensam nämnare. Det handlar om byggemenskaper, bogemenskaper, tillsammansbyggande, självbyggeri, crowdfunding, lokal organisering för bygdeutveckling, offentlig-civil samverkan, allmännytta, ekobyar och egnahem. Det handlar också om ett byggande där skapandet av sociala värden är inbyggt i processen: gemenskap, lärande, personlig utveckling, frihet, delaktighet. Konferensen är med totalt 80 programpunkter på två dagar en bred arena för alla med intresse att lära sig mer, möta andra och bidra till att utveckla det sociala byggandet vidare. Ett unikt tillfälle att få både en bred överblick och en djup inblick i banbrytande och okonventionella projektformer som bär på potentialen att möjliggöra ett bostadsbyggande på fler platser och i fler varianter, tillgängligt för fler.
24 Jan 2021 Statlig arbetsgrupp för bygg- och bogemenskaper i Danmark Boligministeriet i Danmark har skapat en arbetsgrupp som ska undersöka hinder och möjligheter för att skapa bygg- och bogemenskaper- Arbetsgruppen ska vara klar under 2021 och lämnas förslag till åtgärder som sedan kan användas för att formulera lagförslag. Arbetsgruppens medlemmar Advokat med speciale indenfor kollektiver og bofællesskaber, Line Barfod fra Foldschack & Forchhammer Nina Kovsted Helk, filantropidirektør, Realdania Christian Heebøll Hammer, chefkonsulent, Finans Danmark Anna Brandt Østerby, strategisk byudvikler, Roskilde Kommune Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening Stine Klingenberg Madsen, kontorchef i Transport- og Boligministeriet Louisa Bisgaard, forperson, Foreningen Bofællesskab.dk Boligministeriet har skapat ett sekretariat, som stöd för arbetet och som ska bidra med att formulera lagtexter med mera. Arbetsgruppens uppdrag Det överordnade syftet är att undersöka vilka hinder och möjligheter som finns för att skapa bogemenskaper med statligt stöd (almene  bofællesskaber)och med blandade upplåtelseformer. Arbetsgruppen ska ta vara på erfarenheter och synpunkter från startargrupper och boende i befintliga bogemenskaper.  Arbetsgruppen ska klargöra vilka regler som gäller för olika typer av bogemenskaper och med olika upplåtelseformer och projekt med blandade upplåtelseformer. Även regelsysstemet för byggemenskaper ska stuceras. Byggemenskaper är hewlt enkelt brukardrivet byggande, dvs de blivande boende är med och formar sina framtida bostäder och boendemiljöer.rfarenheter från Tyskland visar att bygg- och bogemenskaper med fördel kan vara en del av stadsutvecklingsen, eftersom de bidrar med mångfald, våde socialt och arkitektoniskt. I Danmark är erfarenheterna begränsade och det finns anledning att undersöka varför det inte finns fler projekt redan nu Arbetsgruppen ska också avlägsna de hinder som upplevs med att skapa bogemenskaper som "allmänna/subventionerade bostäder" vare sig det handlar om en upplåtelseform eller blandade. Även hinder och förutsättningar vad gäller gemensamma anläggningar för energi, vatten- och avlopp ska ingå. Läs mer hos bofællesskab.dk.