Några tankar om Bysjöstrand och om ekobyar i allmänhet…
13 Okt 2020
Hej, Jag heter Jocke, är en framtida Bysjöstrandbo, och vill dela några tankar om Bysjöstrand och om ekobyar i allmänhet. Andra ämnen som berörs är land och stad, jobb och fritid, Sveriges modernisering, och den nödvändiga men tröga omställningen till ett hållbart samhälle.
 
Ekobyar, vad är det för nåt?
 Global Ecovillage Network, som inkluderar ekobyar i 114 länder, föreslår följande definition:
Ekoby: Ett lantligt eller urbant samhälle som är medvetet utformat genom lokalt ägda, participatoriska processer i hållbarhetens alla fyra dimensioner (social, kultur, ekologi och ekonomi) för att regenerera deras sociala och naturliga miljöer.

FAQ – om ekobyar – ecovillages ?
En ekoby är alltså en boplats som utformas av invånarna genom demokratiska beslut, i syfte att bygga och bo på ett sätt som är bra för både naturen och samhället. Kärnan är själva bostäderna: de består av miljövänliga material, placeras i landskapet med hänsyn ekosystemet, och erbjuder platser för rekreation, arbete och umgänge.
Ekobyn underlättar också för de boende att i deras vardag bidra till ett hållbart samhälle. Hur detta sker bestämmer såklart de boende; exempelvis kan byn tillhandahålla lokaler och material för aktiviteter såsom studiecirklar, småföretagande, föreningsidrott och odling. Sist men inte minst befolkas byn av människor med olika bakgrunder – olika åldrar, nationaliteter, funktionsvariationer, trosuppfattningar och inkomstnivåer – på så vis gynnar de boende samhällets sociala hållbarhet, bara genom att umgås.
 
Jag är så trött på ord
för deras egen skull
i svindel och förbländning –
vill jag med sand och smärgel
vill jag skura fram ur dem
de rena tecknen:
spikar, trä och tegel.
 
OLLE SVENSSON, Med sand och smärgel
Tänk om detta vore normen, om hållbarhet och demokrati värderades lika högt som pengar. Vi kan skapa en sådan norm, och att bygga en ekoby är ett litet steg i den riktningen. Ekobyns långsiktiga syfte är nämligen att bidra till omställningen av hela samhället, inte att skapa exklusiva oaser som utesluter de som inte identifierar sig med prefixet “eko-”. För att påverka samhället måste ekobyn vara en del av det, därför är det viktigt att de boende representerar hela samhället, och att ekobyn har nära relationer med grannorterna och välkomnar besökare.
 
Några ekobyar lär inte rädda världen, men varje by som byggs och varje lokalsamhälle som ställer om är ett steg framåt. Rom byggdes inte på en dag, och som kejsaren
 Marcus Aurelius (som tydligen inte var nöjd med Rom) sade: