Tillgänglighetskrav i gemensamma utrymmen 16 Nov 2020
Jag undrar hur vi skall tänka med tillgänglighetskrav i gemensamma utrymmen i vårt kollektivhus. Är det allmänna utrymmen och  därför skall vara anpassat för elrullstol överallt eller är det att betrakta som bostadsyta?
Du måste vara inloggad för att kunna svara på frågan
1
Arkitektkontor Nils Söderlund AB
Arkitekt, Projektlots 16 Nov 2020

Ni kan se de gemensamma utrymmena som bostadskomplement. Då ställs krav liknande tillgänglighetskrav som till en bostad.
Om ni däremot planerar att hyra ut de gemensamma utrymmena kan högre krav ställas.

BBR 3:1453 Tillgängliga och användbara toaletter
Där det finns toaletter för allmänheten ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar. minsta måtten 2,2 x 2,2 meter