Vad är en byggemenskap? 9 Mar 2022
Vad är en byggemenskap och vad är skillnaden från en bogemenskap?
Du måste vara inloggad för att kunna svara på frågan
0
Redaktionen
Admin 9 Mar 2022

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Ofta handlar det om bostäder, men inte alltid. I en byggemenskap går människor går samman och genomför byggprojekt tillsammans, för sina egna drömmar och behov och på egen risk. Byggemenskaper vänder på den traditionella rollfördelningen i byggprocessen och gör demokratiska sammanslutningar av människor till byggherrar. Det innebär en ny typ av beställarroll och för individerna en större frihet att få ett boende anpassat efter de egna villkoren och behoven.
Många byggemenskaper siktar på att bli bogemenskaper och då är de sociala aspekterna viktiga i planeringen av byggnaden. Andra byggemenskaper fokuserar mer på ekologiska mervärden, eller på att skapa fler bostäder i sitt lokalsamhälle. Det finns många anledningar till att bygga tillsammans!
Det finns också grupper som inte kan eller vill ta den ekonomiska risken att genomföra ett byggprojekt, men som vill bo i en bogemenskap. Då behöver gruppen hitta en partnerorganisation som kan vara byggherre och framtida fastighetsägare. Alla bogemenskaper har alltså inte varit byggemenskaper i byggskedet.